எவரெஸ்ட் சிகரம் முன்பை விட 0.86 மீட்டர் உயரம் அதிகரிப்பு

உலகின் மிக உயர்ந்த எவரெஸ்ட் சிகரத்தின் புதிய உயரத்தை நேபாள அரசு கணக்கிட்டு வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி சிகரத்தின் உயரம் 8,848.86 மீட்டர் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு முன்பு இருந்த அளவை ஒப்பிடுகையில் தற்போது 0.86 மீட்டர் உயர்ந்துள்ளது.

2015ம் ஆண்டு நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தால் உயரத்தில் மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கும் என்ற கருத்து பரவலாக முன்வைக்கப்பட்டது. இதன்காரணமாகவே மீண்டும் உயரம் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.