சீன ராக்கெட் மீது, செயலிழந்த செயற்கைகோள் மோதுமா

பூமியின் விண்வெளியில் ஏராளமான செயலிழந்த செயற்கை கோள்கள், ராக்கெட் பாகங்கள் மிதக்கின்றன. விண்வெளி குப்பைகளான இவை பூமியை வலம்வந்தபடி உள்ளன. இப்படி மிதக்கும் செயலிழந்த ரஷிய செயற்கை கோள் ஒன்றின் பாகம், நாளை செயலிழந்த சீன ராக்கெட் மீது மோதக்கூடும் என்று கணிக்கப்பட்டு உள்ளது.

பூமியின் கீழ்மட்ட சுற்றுவட்டப் பாதையில் 991 கிலோமீட்டர் உயரத்தில் இந்த விண்மோதல் நிகழலாம் என்று அமெரிக்க ஆய்வகமான லியோ லேப்ஸ் நிறுவனம் கூறி உள்ளது. இந்த ரஷிய செயற்கை கோள் 1989-ல் விண்வெளிக்கு அனுப்பப்பட்டது. அது செயலிழந்த பின்பு குப்பையாக விண்ணில் சுற்றுகிறது. இந்த செயற்கை கோள் மீது, சீனாவால் 2009-ல் விண்வெளிக்கு அனுப்பப்பட்டு செயலிழந்த ஒரு ராக்கெட்டின் பாகம் நாளை மோதும் என்று கணிக்கப்பட்டு உள்ளது. இதற்கான வாய்ப்புகள் 10 சதவீதம் தான் என்றாலும், இந்த மோதல் நிகழ்ந்தால் அது பயங்கரமாக இருக்கும் என்று கருதப்படுகிறது.