புதிய யுனிபஃபெல் கவச வாகனங்கள் மாலி சென்றடைந்த!

இராணுவத்தின் மின்சார மற்றும் இயந்திரவியல் பொறியியலாலர் படையணியின் படையினரால் தயாரிக்கப்பட்ட ஒன்பது நவீன யுனிபஃபெல்ஸ் (Unibuffels) கவச வாகனங்கள் உட்பட ஒரு புதிய மீட்பு வாகனம் மற்றும் மூன்று கொள்கலன்கள் ஆகியன, மாலியில் உள்ள (மினுஸ்மா) அமைதிகாக்கும் பணிக்கு அனுப்பப்பட்டன.

அனுப்பப்பட்ட அவற்றினை கப்பல் முகவர்கள் சில நாட்களுக்கு முன்னர் மினுஸ்மா தலைமையகத்திற்கு கொண்டு கொண்டு சென்றனர்.

2020 ஜூன் 26 ஆம் திகதி பாதுகாப்பு தலைமை பிரதானியும் இராணுவத் தளபதியும் மற்றும் கொவிட்-19 பரவலை தடுப்பதற்கான தேசிய செயல்பாட்டு மையத்தின் தலைவருமான லெப்டினன் ஜெனரல் ஷவேந்திர சில்வாவினால் மின்சார மற்றும் இயந்திரவியல் பொறியியலாலர் படையணியின் படையினரால் தயாரிக்கப்பட்ட குறித்த கவச வாகனங்கள் கப்பல் முகவர் நிறுவனத்திடம் மாலியில் உள்ள (மினுஸ்மா) அமைதிகாக்கும் பணியில் உள்ள ஐக்கிய நாடுகள் இலங்கை அமைதிகாக்கும் படையினரின் பயன்பாட்டின் நிமித்தம் உத்தியோகபூர்வமாக ஒப்படைக்கப்பட்டன.

தற்போது லெப்டின்ன் கேணல் நிஹால் கால்லகேவின் கட்டளையின் கீழ் 20 அதிகாரிகள் மற்றும் 223 இராணுவச் சிப்பாய்கள் உட்பட 243 ஐ.நா. இலங்கை அமைதிகாக்கும் படையினர் மாலி அமைதி காக்கும் படை அமைப்பில் பணியாற்றுகின்றதோடு, 65 வாகனங்களும் சேவையிலுள்ளன. குறித்த புதிய கவச வாகனங்களானது ஐக்கிய நாடுகள் அமைகாக்கும் நடவடிக்கைகளை வலுப்படுத்த மேலும் ஒத்துழைப்பு வழங்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்க விடயமாகும்.