தம்மிக்க பண்டாரவின் தேசிய ஔடதத்திற்கு வழங்கப்பட்ட மற்றுமொரு அனுமதி

கேகாலை தம்மிக்க பண்டாரவின் கொரோனா தடுப்பு தேசிய ஔடதத்திற்கு ரஜரட்ட பல்கலைகழகத்தின் நெறிமுறை குழு அனுமதி வழங்கியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

x