சவேந்திர சில்வா ஜெனரலாக தரமுயர்த்தப்பட்டுள்ளார்

இராணுவத்தளபதி லெப்டினன் ஜெனரல் சவேந்திர சில்வா ஜெனரலாக தரமுயர்த்தப்பட்டுள்ளார்.

x