உலக நீரிழிவு நோய் தினம் இன்று

இன்று உலக நீரிழிவு நோய் தினமாகும்.

உலகில் பலர் இந்த நோயாள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இன்றை கொரோனா அச்சம் கரணமாக இந்த நோயாள பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பல்வேறு இன்னல்களுக்கு முகங்கொடுத்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அது தொடர்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட விசேட ஆய்வே இது..!

x