வெலே சுதாவின் மச்சான் உட்பட மூவர் கைது

காலியில் வைத்து வெலே சுதாவின் மச்சான் உட்பட மூவர் இமதுவ பொலிஸாரினால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.