இன்று மின்வெட்டு அமுலாகும் நேர அட்டவணை

இன்று (27) புதன்கிழமை 03 மணித்தியாலங்களுக்கு மின்வெட்டை அமுல்படுத்துவதற்கு  பொது பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு அனுமதி வழங்கியுள்ளது.