கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்தில் தடுப்பூசி மையம்

கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்தில் இலங்கை விமானப் படையினரால் 24×7 மணி நேர கொவிட் தடுப்பூசி மையம் ஒன்று ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

வௌிநாடுகளில் இ்ருந்து வரும் கொவிட் தடுப்பூசியின் முதலாவது, இரண்டாவது அல்லது பூஸ்டர் டோஸினை பெற்றுக் கொள்ளாத இலங்கையர்களுக்கு இதன்போது, பைசர் தடுபபூசி ஏற்றப்படவுள்ளதாக இலங்கை விமானப்படையின் ஊடக பேச்சாளர் தெரிவித்தார்.