2020ஆம் ஆண்டு பல்கலைக்கழக நுழைவுக்கு தகுதிப் பெற்ற மாணவர்களுக்கான அறிவித்தல்

2020ஆம் ஆண்டு கல்விப்பொதுதராதர உயர்தர பரீட்சைக்கு தோற்றி, பல்கலைக்கழக நுழைவுக்கு தகுதிப்பெற்ற மாணவர்களை பதிவு செய்யும் செயற்பாடுகள் ஆரம்பமாகவுள்ளன.

அதனடிப்படையில் நாளை 26 ம் திகதி  முதல் எதிர்வரும் டிசம்பர் 5ஆம் திகதிவரை மேற்படி செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கவுள்ளதாக பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழு தெரிவித்துள்ளது.