ஆடை ஏற்றுமதி வருவாய் வீழ்ச்சி

இந்த ஆண்டின் முதல் ஒன்பது மாதங்களில், இலங்கையின் ஆடை ஏற்றுமதி வருவாய் 22% குறைந்து 3.1 பில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களாக பதிவாகியுள்ளது.

கடந்த 5 வருடங்களில் ஜனவரி முதல் செப்டம்பர் வரையில் பதிவாகிய இது மிகக் குறைந்த ஏற்றுமதி வருமானம் இதுவென்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதேவேளை ஆடை ஏற்றுமதியில் 3.9 அமெரிக்க டொலர்கள் என்ற அதிகூடிய வருமானம் கடந்தாண்டு பதிவாகியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.