60 வகையான மருந்துப் பொருட்களுக்கு ஆகக்கூடிய சில்லறை விலை நிர்ணயம்

60 மருந்துப்பொருட்களுக்கான ஆகக்கூடிய சில்லறை விலையை நிர்ணயித்து சுகாதார அமைச்சினால் விசேட வர்த்தமானி அறிவித்தல் ஒன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

நான்கு வகையான வைத்திய உபகரணங்களுக்கும் உச்சபட்ச சில்லறை விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

வர்த்தமானி அறிவித்தலை பார்வையிட இங்கே அழுத்தவும்