20 ஆவது அரசியலமைப்பு திருத்த சட்டத்திற்கு அமைச்சரவை அனுமதி

20 ஆவது அரசியலமைப்பு திருத்த சட்டத்திற்கு அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

இன்று (02) இடம்பெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தின் போது இவ்வாறு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.