5 இலட்சம் பேருக்கு கொவிட் தடுப்பூசி

மேல் மாகாணத்தில் அதி ஆபத்தான பகுதிகளில் உள்ளவர்கள் உட்பட 5 இலட்சம் பேருக்கு கொவிட் தடுப்பூசிகள் இன்றைய தினம் வழங்கப்படவுள்ளதாக பதில் சுகாதார அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.
x