இலங்கை கிரிக்கட் பணிப்பாளராக டொம் மூடி நியமனம்

இலங்கை கிரிக்கட் பணிப்பாளராக டொம் மூடி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

ஸ்ரீலங்கா கிரிக்கட்டின் தொழில்நுட்ப ஆலோசனைக் குழுவின் பரிந்துரைகளைத் தொடர்ந்து டொம் மூடி இந்த பதவிக்காக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

நாளை முதல் அமுலுக்கு வரும் வகையில் 3 வருட கால ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் இந்த நியமனம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த 2007 ஆம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் இலங்கை கிரிக்கட் அணியின் தலைமை பயிற்றுவிப்பாளராக டொம் மூடி செயற்பட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

x