தோட்டத்துறையில் வருவாயை மாற்றும் நோக்கில் தீவிரமான புதிய திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்த RPCக்கள் திட்டம்

சிறு தொழிற்துறையின் வெற்றியில் இருந்து ஒரு குறிப்பை எடுத்துக் கொண்டு, இலங்கையின் பிராந்திய பெருந்தோட்ட நிறுவனங்கள் (RPCs) தொழிலாளர்களின் வருமானத்தை தீவிரமாக அதிகரிப்பதை நோக்காகக் கொண்ட புதிய திட்டங்களை தொழிலாளர் மற்றும் தொழிற்சங்கத் தலைவர்களுடன் அண்மையில் இடம்பெற்ற சந்திப்பின் போது தெரிவித்துள்ளது.

புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட திட்டம் தினசரி ஊதிய மாதிரி மற்றும் சிறுதொழில் துறையில் பெரும் வெற்றியுடன் செயல்படுத்தப்படும் உற்பத்தித்திறன் – இணைக்கப்பட்ட வருவாய் அமைப்புகளுக்கு இடையில் கலப்பினத்தை வழங்குகிறது. உற்பத்தித் திறன் அடிப்படையிலான கூறுகளைச் சேர்ப்பது தொழிலாளர் வருவாய் விரிவாக்கப்படுவதை உறுதிசெய்யும், மேலும் தொழிலாளர்கள் தங்கள் மாத வருமானத்தில் அதிக நெகிழ்வுத்தன்மையையும் கட்டுப்பாட்டையும் கொண்டுள்ளனர்.

புதிய திட்டத்தின் கீழ், வருகை மற்றும் உற்பத்தித்திறன் ஊக்குவிப்புக்களை மீண்டும் அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம் RPCக்கள் ஒரு நிலையான ஊதியத்தைத் தொடர்ந்து வழங்கும். முந்தைய ஆண்டுகளிலிருந்து குறிப்பிடத்தக்க விடயங்களில், RPCக்கள் 3 நாட்கள் தினசரி ஊதியம் மற்றும் 3 நாட்கள் உற்பத்தித்திறன் அடிப்படையிலான வருவாய் ஆகியவற்றின் கலவையை முன்மொழிந்துள்ளன, அங்கு தொழிலாளர்கள் தங்கள் உற்பத்தியின் அடிப்படையில் வருவாயை அதிகரிக்கும் திறன் இதில் உள்ளது.

உற்பத்தித்திறன் இணைக்கப்பட்ட திட்டத்தின் கீழ் முதல் மாற்று தொழிலாளர்கள் ஒவ்வொரு கிலோ பச்சைத் தேயிலைக் கொழுந்துகளுக்கும் (EPF/ETF உட்பட) 50 ரூபா சம்பளம் வழங்கப்படுகிறது. நாள் ஒன்றுக்கு 30-40 கிலோ வரை அதிகமாக பறிக்கும் சராசரி (தற்போதுள்ள விதிமுறைக்கு மேல் மற்றும் அதற்கு மேல்) எட்டப்பட்டால், தொழிலாளர்கள் தங்களது வருவாயை வேகமாக அதிகரிக்கும் திறனைக் கொண்டுள்ளனர். 50 ரூபா வீதத்தைப் பொறுத்தவரை, 20 கிலோ பறிக்கும் தொழிலாளிக்கு நாள் ஒன்றுக்கு 1000 ரூபா ஊதியமாக அமைவதுடன் மாத ஊதியம் 25,000 ரூபாவாகும். RPC நிறுவனங்களுக்கிடையே தற்போதைய வருடாந்த பறிக்கும் சராசரி நாள் ஒன்றுக்கு 20-22 கிலோ வரை ஆகும். இருப்பினும், சிறந்த அறுவடை செய்பவர்களில் பெரும்பாலானோர் சராகரியாக 30-40 கிலோவிற்கு இடையில் பறிக்கிறார்கள், இதனடிப்படையில் மாதத்திற்கு 37,500 – 62,000 ரூபா வருமானமாக அமையும். அடுத்த மாற்றுத்திட்டம் என்னவென்றால், தேசிய விற்பனை சராசரி (NSA) 35% விகிதத்தின் அடிப்படையில் தொழிலாளர்கள் கணக்கிடப்படுகிறார்கள்.

மேலும், திட்டத்தின் புதிய தினசரி ஊதிய கூறுகளின் அடிப்படையில், தொழிலாளர்களுக்கு தற்போது நாள் ஒன்றுக்கு மொத்தம் 1,025 ரூபா வழங்கப்படும். அதன் விபரம் பின்வருமாறு: அடிப்படை ஊதியம் 700 ரூபா, EPF/ETF – 105 ரூபா, வருகை ஊக்குவிப்புத் தொகை 70 ரூபா, உற்பத்தி ஊக்குவிப்புத் தொகை 75 ரூபா மற்றும் விலைப் பங்கு துணை கொடுப்பனவு 75 ரூபா. இந்த மாதிரியில் தொழிலாளர்களுக்கு முற்றிலும் இழப்பீடு வழங்கப்பட வேண்டுமானால், அவர்கள் மாத வருமானம் 4250 ரூபாவாக அதிகரிக்கும், தொழிலாளர்கள் பறிக்கும் விதிமுறையை மீறினால், அவர்களுக்கு அதிக இழப்பீடு கிடைக்கும். RPC தோட்டங்களில் நடத்தப்பட்ட செயற்பாட்டு திட்டங்களிலும், தேயிலை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் நடத்திய ஆய்வுகளின்படி, இத்தகைய உற்பத்தித்திறன் – இணைக்கப்பட்ட மாதிரிகள் தொழிலாளர் உற்பத்தித்திறன் மற்றும் வருவாயை பெருமளவில் அதிகரிக்க மீண்டும் மீண்டும் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளன.

எந்தவொரு மாதிரியையும் செயல்படுத்துவதற்கு இடையில் தேர்வு செய்ய நிறுவனங்களுக்கு விவேகம் இருக்க வேண்டுமென RPC முன்மொழிவு கூறுகிறது, அவர்களுடைய தொழிலாளர்கள் விரும்புவதைப் பொறுத்து, தொழிலாளர்களுடனான முன்பிருக்கும் ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் ஒவ்வொரு நிறுவனத்தின் தனிப்பட்ட தேவைகளுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அமைப்பின் பொருந்தக்கூடிய தன்மை ஆகியவற்றைப் பொறுத்தது.

“எங்கள் திட்டங்கள் வழங்கும் மதிப்பு மிக்க நன்மைகளை கவனமாக பரிசீலிக்க அனைத்து பங்குதாரர்களையும் நாங்கள் கேட்டுக் கொள்கிறோம். பாரம்பரிய ஊதிய முறையிலிருந்து நாம் விலகி, தொழில்துறையின் நீடித்த தன்மையை நோக்கியே இருக்க வேண்டும், அங்கு தொழிலாளர்கள் அதிகாரம் பெற்ற தொழில்முனைவோராக மாற முடியும். உற்பத்தித்திறன் மாதிரிகள் செயல்படுத்தப்பட்டவுடன், தொழிலாளர்கள் நெகிழ்வு நேரங்களின் நன்மையையும் மற்ற குடும்ப உறுப்பினர்கள் சம்பாதிக்கும் செயல்முறையிலும் பங்களிக்கக்கூடிய தொழிலாளர் இயக்கம் கிடைக்கும். எங்களது தொழிலாளர்கள் எப்போது, எப்படி வேலை செய்கிறார்கள் என்பதைப் பற்றி சொல்வார்கள், மேலும் செயல்பாட்டில் அவர்களின் வருவாயை கடுமையாக மேம்படுத்துவார்கள்.” என இலங்கை தோட்ட துரைமார் சங்கத்தின் தலைவர் பாத்திய புலுமுல்ல தெரிவித்துள்ளார்.