SLIIT உடன் Curtin பல்கலைக்கழகம் இணைந்து புதிய கற்கைநெறியை அறிமுகம்

Curtin பல்கலைக்கழகம் இலங்கையில் Bachelor of Engineering (Hons) Mechatronics பொறியியல் கற்கைநெறியை வழங்க முன்வந்துள்ளது. உலகின் முன்னணி பல்கலைக்கழகங்களில் ஒன்றாக கருதப்படும் Curtin பல்கலைக்கழகம் இலங்கையின் SLIIT கம்பஸில் முழுமையாக தொடரக்கூடிய வகையில் இந்தக் கற்கையை அறிமுகம் செய்துள்ளது. இந்த பெறுமதி வாய்ந்த 100% அவுஸ்திரேலிய கற்கையை மாணவர்கள் தற்போது இலங்கையின் SLIIT இல் பூர்த்தி செய்ய முடியும் அல்லது இன்டர்நஷனலில் ஒன்று அல்லது இரண்டு வருட கால கற்கையை பூர்த்தி செய்த பின்னர் அவுஸ்திரேலியாவின் Bently WA க்கு மேற்படிப்புக்காக மாற்றம் பெற்றுக் கொள்ள முடியும். உலகின் சிறந்த 200 பல்கலைக்கழகங்களில் ஒன்றாக தரப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன், உலகின் சிறந்த 1% தரப்படுத்தலினுள் காணப்படும் பல்கலைக்கழகத்தினால் வழங்கப்படும் பட்டத்தைக் கொண்டு, உலகளாவிய ரீதியில் பெருமளவு தொழில் வாய்ப்புகளை இலகுவாகப் பெற்றுக் கொள்ளவும் முடியும்.

அவுஸ்திரேலியாவின் பொறியியலாளர்களால் தரச்சான்றளிக்கப்பட்டு இலங்கையில் அவுஸ்திரேலிய பல்கலைக்கழக பொறியியல் கற்கைகளை வழங்கும் ஒரே கல்வியகமாக SLIIT திகழ்கின்றது. இலங்கையில் SLIIT இல் Curtin பொறியியல் பட்டப்படிப்பை பூர்த்தி செய்யும் மாணவர்களுக்கு, அவுஸ்திரேலியாவில் தற்காலிக ஆளுமையுடனான புலம்பெயர் பணி அனுமதி வீசாவுக்கு 18 மாத காலப்பகுதிக்கு விண்ணப்பிக்க முடியும். இதனூடாக, அவுஸ்திரேலியாவில் தங்கியிருந்து பணியாற்றுவதற்கான நிலையான வதிவிட வாய்ப்பு கிடைக்கும். மேலும், Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2020 இன் பிரகாரம் உலகின் சிறந்த ஒரு சதவீத பல்கலைக்கழகங்களில் ஒன்றாக Curtin பல்கலைக்கழகம் காணப்படுகின்றது.

Curtin பல்கலைக்கழகத்தின் Bachelor of Engineering (Hons) Mechatronics Engineering ஐ SLIIT இன்டர்நஷனலில் தொடரும் மாணவர்கள் எந்திரவியல், இலத்திரனியல் மற்றும் கணனி கட்டமைப்புகள் போன்றவற்றில் பரிபூரண அறிமுறை அறிவை பெற்றுக் கொள்வார்கள். robotics, automation, industrial automation மற்றும் machine control ஆகியவற்றில் தமது அறிவைப் பிரயோகித்து திறன்களைக் கட்டியெழுப்பிக் கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பைப் பெறுவார்கள். மேலும், SLIIT இல் மாணவர்கள் மூன்று மாத காலப்பகுதிக்கு தொழிற்துறைசார் பயிற்சிகளைப் பெற்றுக் கொள்வார்கள். Artificial Intelligence (AI) வடிவமைப்பதில் Mechatronics முக்கிய பங்காற்றுகின்றது. உலகளாவிய ரீதியில் இந்தத் துறை அதிகளவு பிரபல்யமடைந்து வருகின்றது.